TROJDNIE pred slávnosťou sv. Lujzy

SLÁVNOSŤ sv. LUJZY de MARILLAC

„Z času na čas z hrobu sv. Lujzy vychádzal príjemný opar, ktorý šíril ňu podobnú fialkám a kosatcom. Nech je už vôňa, ktorá sa dvíhala z hrobu tejto služobnice chudobných akákoľvek, vyplýva z nej iná, celkom DUCHOVNÁ, a to PRÍKLAD JEJ ŽIVOTA a tá je vzácnejšia ako všetky vône. Pomáhala sestrám rozlišovať pravosť ich povolania, vedieť sa úplne obetovať Bohu a slúžiť mu v chudobných. Viedla ich život modlitby. Podopierala ich obetovanie sa Bohu vo chvíľach, keď vznikali ťažkosti so službou chudobným. Vytvárala pravé sesterské ovzdušie medzi sestrami. Ale nadovšetko VŠTEPILA svojim duchovným dcéram pravého ducha milosrdnej lásky, keď naliehala na KVALITE služby chudobným.“

3. DEŇ

Láska materského srdca sv. Lujzy bola výnimočným ťahom jej mužnej povahy. Bola životodarným slnkom „RODINY LÁSKY“ kde svojím príkladom a povzbudzovaním privádzala k životu driemajúce zárodky lásky k blížnemu. Neúnavnou horlivosťou ich ošetrovala až dokiaľ v tejto „novej záhrade“ Cirkvi nevyrástli v silné rastliny. Ovocie ich dobrých skutkov,  vôňa ich čností mali veľký podiel na zmierňovaní biedy trpiaceho ľudu. Skúsme to dnes aj my. Naplno prejavme svoje materstvo, či už telesné ale ešte viac to duchovné. Vedľa seba máme dosť „konkrétnych ľudí“ na ktorých si môžeme vyskúšať, ako je naše srdce preniknuté MATERSTVOM v jeho starostlivosti, pozornosti či láskavosti.

2. DEŇ

Sv. Lujza je vzorom SPOLUPRÁCE. V službe kráčala ruka v ruke so sv. Vincentom, s paniami zo Spolkov kresťanskej lásky a bola príkladom sestrám, ktoré sama učila ako slúžiť a vzájomne si pomáhať. Príklad sv. Lujzy a jej povzbudenia pomáhať utrápeným ľuďom pomáhali poskytnúť im mocné prostriedky na zaistenie večnej spásy. Toľko vykonaného dobra, služba vykonaná za cenu vlastného života bola pohnútkou, že ostatné boli priťahované jej horlivosťou… Skúsme to dnes aj my. Naplno – aj keď je nedeľa – „učme sa spolupracovať“ pri konaní aj tých najmenších skutkoch milosrdnej lásky. Vedľa seba máme dosť „konkrétnych ľudí“ na ktorých si môžeme vyskúšať, ako sme ochotní VOJSŤ DO TAJOMSTVA SPOLUPRÁCE S ĽUĎMI OKOLO NÁS.

1. DEŇ

To, čo Lujza prijímala v škole Ježiša, pretavovala aj do svojho života. Už na medailóne Milosrdného Ježiša, ktorý namaľovala, vidíme vpravo nápis: „UČTE SA ODO MŇA.“ Ona počúvala slová Ježiša, jej ukrižovaného Pána a bola pozorná na Božie pozvanie: „UČTE  SA  ODO  MŇA.“ Priala  si celkom mu patriť a plniť jeho vôľu. Skúsme to dnes aj my. Naplno – aj keď je sobota – „zasadnime do lavice“ v Ježišovej škole a učme sa Ježišovej milosrdnej láske. Vedľa seba máme dosť „konkrétnych ľudí“ na ktorých si môžeme vyskúšať, ako hlboko v nás MILOSRDNÁ LÁSKA ZAPUSTILA KORENE.

Zajtra začneme prípravu – TROJDNIE – pred slávnosťou našej zakladateľky svätej Lujzy de Marillac. Pozývame vás, aby ste sa s nami dobre pripravili na tento sviatok. Poznajte viac našu Zakladateľku a prejdite s nami počas týchto dní Lujzinou cestou…