Sestra Kajetána ďakuje za 100 rokov života

V Nitrianskom provinciálnom dome DKL sa v nedeľu konala milá slávnosť. Sestra Kajetána sa 30. apríla 2023 dožila 100ročnice svojej pozemskej púte. Za všetky obdržané milosti, za požehnanie, za každú službu, ktorú vykonávala i za všetkých chudobných, ktorým mohla slúžiť poďakovala pri svätej omši. O 10,30 hod. ju v kruhu najbližších príbuzných a spolusestier slávil provinciálny direktor o. Jozef Mrocek, CM. V závere sv. omše zaznela na poďakovanie aj pieseň Kráľovná nebies, ktorej text napísal už zosnulý rodný brat s. Kajetány – Viktor Magdolen. Po slávnostnom obede si s. Kajetána zaspomínala na prežité chvíle, na miesta kde slúžila. Na otázku príbuzných či neľutuje, že zasvätila svoj život Bohu, rozhodne odpovedala:

“Neľutujem ani jediný okamih, ani jedinú chvíľu odkedy vstúpila do Spoločnosti dcér kresťanskej lásky. Nikdy by som nebola pomyslela, že sa dožijem takejto chvíle. Vrúcne ďakujem Pánu Bohu za ochranu, jeho požehnanie, že ma sprevádzal všade kam som išla slúžiť.  

Sprevádzajme sestru Kajetánu aj my svojimi modlitbami, aby ju Pán žehnal a sprevádzal i v nasledujúcich rokoch jej pozemského života!