Webinár o projekte 13-DOMOV

Včera 5.11.2022 sa viac ako 70 účastníkov, ktorí sú členmi a priateľmi rodiny ZMM po celom svete, zúčastnilo na Zoom Webinári o projekte 13-DOMOV. Za Slovenskú provinciu DKL sa ho zúčastnila sestra Petra Jedličková, ktorá patrí medzi moderátorov tohto stretnutia. S účastníkmi Webinára sa podelila o cenné skúsenosti. Pre všetkých „nasledovateľov sv. Vincenta“ ostávajú výzvou slová: „Nech sa projekt 13-DOMOV stane realitou v každej krajine a nech sa môže postaviť viac domov pre tých, ktorí to najviac potrebujú. ZMM Vstaň a choď svojou cestou!“