Stretnutie provinciálnych rád slovanských krajín

V dňoch 17. – 22. októbra 2022 sa konalo stretnutie provinciálnych rád slovanských krajín a regiónu Albánsko v poľskom Chełmne. Stretnutia sa zúčastnila generálna matka sestra Françoise Petit a generálna radkyňa sestra Hanna Cybula z Paríža. Na tomto medzinárodnom stretnutí sa v Provinciálnom dome v Chełmne stretli 4 krajiny patriace do tohto regiónu: Slovensko, Slovinsko, Albánsko a Poľsko.
Témou týchto dní reflexie bolo: „Smerom k spoločnému a prorockému poslaniu.“ Toto stretnutie bolo posilou a zdrojom svetla pre ďalšiu cestu služby v Spoločnosti vo zverenom poslaní. Bola to dobrá príležitosť podeliť sa o radosti, ťažkosti a výzvy, s ktorými sa stretávame v rôznych spoločenských kontextoch. Bol to aj čas vzájomného spoznávania sa, upevňovania vzájomných väzieb a spoločného pohľadu na budúcnosť Spoločnosti.