Stretnutie so Ženíchom

Pán a Darca života povolal do večnosti sestru Sáviu Máriu Pavlíkovú dcéru kresťanskej lásky.

Zomrela 20. októbra 2022 v Belušských Slatinách, v 88. roku života a 68. roku služby Bohu a blížnym vo svätom povolaní.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 25. októbra 2022 o 12.00 h. na cintoríne v Ladcoch.

Po pohrebných obradoch bude sv. omša v kaplnke DKL v Belušských Slatinách.

PROSÍME, ABY STE PAMÄTALI NA ŇU V MODLITBÁCH A PRI NAJSVÄTEJŠEJ OBETI.

Requiescat in pace!