Medzinárodná Vincentská sesia 2022

V dňoch 1.-30. septembra 2022 sa dve sestry Slovenskej provincie zúčastnili medzinárodného stretnutia sestier, tzv. sesie, ktorá sa konala v našom materskom dome v Paríži na Rue de Bac. Program bol veľmi pestrý. Sestry sa zúčastňovali prednášok na rôzne vincentské témy, spoločne sa zdieľali v skupine, v ktorých okrem iného mohli bližšie spoznať sestry z iných krajín, ako napríklad z Vietnamu, USA, Veľkej Británie, Indie či Nigérie. Navštívili aj mnohé miesta súvisiace najmä s našimi Zakladateľmi, sv. Vincentom a sv. Lujzou, ale aj rodisko sv. Kataríny Labouré či známe Lurdy. Stretli sa aj s generálnymi predstavenými, ktorí ich povzbudili v ich povolaní a k tomu, aby žili ako milujúce v tomto svete. Sesia sestrám umožnila vrátiť sa k prameňom, viac spoznať Spoločnosť, ale i tráviť chvíle modlitby s Božou Matkou v kaplnke Zjavenia. 80 sestier zo všetkých kútov sveta vytvorilo krásne spoločenstvo a odchádzali do svojich komunít naplnené novým elánom a pripravené na ďalšie Efeta, ktoré pre nich Pán pripravuje v ich provinciách.