Slávenie sviatku sv.Vincenta v Rožňave

„Nášho sv. Zakladateľa sme chceli tento rok osláviť s núdznymi trochu ináč ako inokedy. Podnetom nám bol duchovný otec určený pre Diecéznu charitu Rožňava, P. Markotán z Tornale. Začali sme hneď zrána: o 7.00 sme išli v ústrety aktivačným pracovníkom, ktorí zametajú ulice mesta. Pripravili sme pre nich čokoládku s myšlienkou a obrázkom sv. Vincenta, poďakovali sme im za prácu, ktorú robia a často sa vďaky nedočkajú, práve naopak, skôr sú zaznávaní. Stručne sme im priblížili nášho svätca a popriali všetko dobré. Na Diecéznej charite sme pripravili na 10 h duchovnú aktivitu – krížovú cestu „ad intra“, v kaplnke. Bolo nás netradične veľa, aj na chodbe. Zastavenia čítali klienti, niektorí veľmi dojímavo. Pritom sme si zaspievali, duchovný otec mal príhovor o sv. Vincentovi; bol priestor aj na dialóg. Jeden klient nás oslovil prirovnaním o rybárskej sieti. Jemu to vždy evokovalo sieť = svieť! Máme svietiť svojím životom, skutkami… Chudobní nás skutočne evanjelizujú! Keď sme sa premiestnili do jedálne, už doviezli aj teplý obed (od bohuznámeho sponzora). Obed si klienti pochvaľovali a povedali, že „toho sv. Vincenta by mohlo bývať častejšie v roku“ 🙂 Aj ich sme obdarovali čokoládkou s myšlienkou sv. Vincenta a ďalší sponzor im pripravil perníky, takže si sladkosti mohli odložiť aj na horšie časy. Sviatok sme zakončili v komunite – spolu so „susedkami“ krížovými sestrami a Majkou z Misevi – slávnostnou svätou omšou, ktorú slávil p. farár. Posledný bod bolo družné agapé, kde prišiel medzi nás i nový p. kaplán. Takto sme im chceli i poďakovať za ich ústretovosť pri konaní „vincentských“ akcií vo farnosti. Nech je Pán oslávený za všetko!“
Komunita dkl v Rožňave