V Martine „bojovali proti hladu“ aj tento rok

Aj tento rok sa sestry Martinskej komunity zapojili do zbierky Boj proti hladu. Vo farnostiach Martin mesto a Martin sever ponúkali medovníkové srdiečka ľuďom ochotným podporiť tento „misijný“ projekt Vincentskej rodiny. Nech dobrý Boh odplatí všetkým darcom, ktorí sú aj v dnešnej dobe ochotní deliť sa s chudobnými.