Bratislava-Albrechtova

V súčasnosti tvoria komunitu tri sestry. Naša staronová komunita na Albrechtovej ulici bola znovuotvorená 5.9.2020.

Sestra služobnica pracuje v Občianskom združení Slnečnica Slovensko ako sestra Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti – ADOS  a zároveň ako koordinátorka tejto zložky. Zvlášť počas víkendov a podľa potreby aj v týždni pracuje aj v zložke Mobilného hospicu sv.Kataríny Labouré.

Druhá sestra pracuje tiež v o.z. Slnečnica Slovensko ako koordinátorka Domácej ošetrovateľskej služby a zároveň zabezpečuje aj administratívu.

Tretia sestra pracuje ako zdravotná sestra v ambulancii všeobecného lekára.

Túžime túto službu, ktorá nám je zverená konať tak, ako nás tomu učia naši Zakladatelia a príklad mnohých sestier pred nami i v súčasnosti. Tiež dúfame, že s Božou pomocou sa v komunitnom živote budeme spoločne podporovať na ceste k Bohu, k ľuďom ktorým slúžime i k sebe navzájom.

Obdobie pandémie koronavírusu Covid 19 sťažuje nateraz aj našu službu, ale aj možnosti robiť ešte niečo iné. Dúfame, že sa nám v budúcnosti podarí angažovať sa v službe mládeži prostredníctom ZMM……a čo ešte ? ….uvidíme..