Stretnutie so Ženíchom

Pán a Darca života povolal do večnosti sestru Kandidu Annu Kaclíkovú dcéru kresťanskej lásky.

Zomrela 20. októbra 2023 v Mendryke, v 93. roku života a 73. roku služby Bohu a blížnym vo svätom povolaní.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 24. októbra 2023 o 10.00 h. na cintoríne vo Svitavách.

Po pohrebných obradoch bude sv. omša v kaplnke DKL v Mendryke.

Prosíme, aby ste pamätali na ňu v modlitbách a pri najsvätejšej obeti.

Requiescat in pace!