V hospici u Bernadetky aj so sr. Barborou

Pri príležitosti sviatku sv. Lukáša apoštola, ktorý je aj patrónom lekárov a liečiteľov navštívil 19. októbra 2023 Hospic – Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo. V rámci toho spolu s pátrami Spoločnosti Božského Spasiteľa – Salvatoriánmi pôsobiacimi v Nitre a zabezpečujúcimi duchovnú službu v hospici, celebroval svätú omšu v miestnej kaplnke sv. Bernadetky, ktorú obetoval za lekárov, zdravotníkov, pracovníkov a dobrovoľníkov pôsobiacich v hospici. Vo svojom príhovore biskup Peter uvažoval nad príkladom sv. Lukáša apoštola, ocenil službu zdravotníkov a povzbudil prítomných do života vo viere a v obetavej milosrdnej službe pacientom hospicu. Po skončení liturgickej slávnosti navštívil biskup Peter pacientov na lôžkach a so zdravotníkmi a zamestnancami sa stretol pri skromnom agapé. Pozornosť, ktorú Nitrianska diecéza Hospicu u Bernadetky v Nitre aj takouto formou je povzbudením pre personál, ktorý sa často musí potýkať nielen s ťažkosťami spojenými s náročnou službou pri pacientoch v terminálnych štádiách ochorení, ale aj ťažkosťami spojenými s chodom a zabezpečením jeho samotnej činnosti.

Prevzaté: Biskupstvo Nitra