Návšteva v zariadeniach Jazmínu

Vo štvrtok 19. októbra 2023 navštívili sestry z komunity Nitrianske Pravno a členky Spolkov kresťanskej lásky sociálne zariadenia v Handlovej, ktoré zastrešuje nezisková organizácia Jazmín. Sú to dva Útulky pre ľudí bez domova a útulky pre rodiny. V týchto zariadeniach sa snažia podať pomocnú ruku ľuďom, predovšetkým obyvateľom mesta Handlová, ktorí sa ocitnú v krízovej životnej situácii. Tieto zariadenia poskytujú pomoc klientom, ktorými sú týrané ženy, matky s deťmi v krízovej situácii, ľudia bez domova vrátane seniorov, ktorí sa nachádzajú v hmotnej a sociálnej núdzi.

Sestra Štefánia prítomným pútavo porozprávala o dare Zázračnej medaily, ktorou boli všetci obyvatelia obdarovaní. Na chvíľu sme vytvorili malé spoločenstvo, v ktorom nás oni obdarovali svojimi životnými príbehmi, porozprávali nám ako žijú a ako napĺňajú svoje dni. Na záver sme každého obdarovali balíčkom perníkov.

Nech je dobrý Boh oslávený v každom človeku, ktorého sme počas týchto dní mali možnosť stretnúť.