Stretnutie so Ženíchom

Pán a Darca života povolal do večnosti sestru Romulu Annu Ambrózovú dcéru kresťanskej lásky.

Zomrela 26. októbra 2023 v Nitre, v 96. roku života a 76. roku služby Bohu a blížnym vo svätom povolaní.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 30. októbra 2023 o 10.00 h. v Nitre na Mestskom cintoríne.

Po pohrebných obradoch bude sv. omša v kaplnke DKL v Nitre.

Prosíme, aby ste pamätali na ňu v modlitbách a pri najsvätejšej obeti.

Requiescat in pace!