„Jsme nesmírně vděčni, že děti zažili něco krásné, povzbuzující…“

Duchovná obnova rodín sa konala od 12. – 18.7.2021 v Zlatých horách pri Jeseníku. Na toto pútnické miesto prichádzajú manželia prosiť s dôverou o požehnanie dieťatka, tiež aj tí, ktorí prekonávajú rôzne problémy. Prichádzajú, aby tu pri Božej Matke čerpali silu pre dobrú výchovu svojich detí vo viere a dôvere v Boha. Na duchovnej obnove sa zúčastnilo 18 účastníkov, 10 detí a 8 dospelých. Téma stretnutí bola Eucharistia, ako posila pre duchovný život. Pri svätých omšiach nás duchovne sprevádzal o. Mariusz – rektor pútnického miesta.
Program bol viac zameraný pre deti. Mohli sa zapájať do rôznych hier, súťaží, športov, vyrábali rôzne ručné výrobky – ružence, pozdravy, maľovali rôzne výrobky zo sadry, ktoré sami vytvorili. Ranná modlitba bola prepletená piesňami – ukazovačkami, deti sa do nej zapájali vkladaním vlastných prosieb. Príbehy z Biblie znázorňovali krátkymi divadielkami. Zaujímavá a poučná bola aj krížová cesta symbolov v lese, kde deti niesli kladivo, klince, kvapky krvi, kamene… Každé zastavenie bolo vizuálne znázornené a deti to hlboko prežívali. Nechýbali aj výlety do prírody, rodiny navštívili jaskyňu, rozhľadňu i zvieratká v zoo. Vo štvrtok po svätej omši sme mali krátku adoráciu, kde sme ďakovali, odprosovali a prosili za všetkých, čo trpia a potrebujú duchovnú podporu. Duchovnej obnovy sa zúčastnila aj rodinka, ktorá má aj autistické a inak choré deti, preto ich bolo aj náročnejšie zvládnuť, ale rodičia mi povedali: „Sestřičko, nás nikde nechtějí, protože jsme socialně slabší rodina a proto jsme nesmírně vděční za to, že děti mohli zažít něco krásneho, povzbuzujíciho na této akci“. Deťom a rodičom sa veľmi páčila známa hra na anjela, keď si každé ráno ťahali lístočky, komu ten deň budú „anjelom“ a budú mu preukazovať dobro v skrytosti skutkom i modlitbou. Večer, keď sa toto „tajomstvo odtajnilo“ boli voči sebe plní vďačnosti. Rodičia a deti pomáhali pri príprave stravy i umývaní riadu. Bohu vďaka za túto požehnanú duchovnú obnovu rodín, veríme, že prinesie svoje plody v ich rodinách. Nech Boh žehná naše rodiny, aby rástli vo viere a ďakujem Bohu i všetkým dobrodincom, že im môžeme pomáhať.