Setkání na poděkování za 25 let povolání a života ve Společnosti DKL

Do Společnosti jsme vstupovaly 29.6.1996. Spolu jsme prožívaly čas kandidatury, postulátu a pak semináře. Při odposlání jsme dostaly jména – Klára, Adriana, Žofia, Maristella a Ivana. Čas letí a letos jsme se mohly díky sestře Vizitátorce Damiáně a Otci direktorovi Josefovi setkat a spolu trávit čas díků, chvály, sdílení, putování, vzpomínání…. Sestřička Ivana nás jistě doprovázela z nebeských příbytků a sestřička Žofia, která se připravuje v Mateřském domě na misie, byla s námi ve spojení on line.

 Putování začala každá ze svého místa, kde se z Boží vůle nachází a tak jsme se sjely z Košic, Bratislavy, Brna a Nitry. Ve čtvrtek 5.8. jsme na pár dní spočinuli v Bijacovciach, v domě Misijní společnosti, bývalém semináři. Následující den, který byl svátkem Proměnění Páně, jsme si konaly duchovní obnovu a cítily jsme se jako učedníci na hoře Tábor. Pán si nás také každou povolal, abychom byly s Ním a nyní nás chtěl občerstvit na další cestu s Ním a za Ním. Každá z nás vnímala tento milostivý čas jako velký dar a naše srdce byla a jsou naplněna velkou vděčností za VŠE. Další den jsme putovaly a žasly nad Boží krásou a velikostí v jeho stvoření. Bachledova dolina, Hrebienok, vodopády, lanovka……Spišský hrad a Spišská kapitula. Provázela nás Boží ochrana a dobrota. V neděli jsme mohly pozdravit a poděkovat Panně Marii v Levoči a ubírat se zpět, z vrchu, do reality našich životů. Věřím, že každá z nás si odnáší hluboko v srdci prožitky těchto dní a jsme vděčné těm, kteří nám to přáli, připravili a umožnili. Kéž Pán žehná sestru Damiánu a našeho nového otce direktora Josefa a odmění jim jejich obětavost, službu a lásku, kterou nám projevili.

Sestra Maristella, Klára, Adriana