SKL na púti…

V sobotu 24. júla 2021 sa v Rajeckej Lesnej konala púť Spolkov kresťanskej lásky k ,,Frivaladskej“ Panne Márii. Členovia SKL, ktorým to zdravotný stav dovoľoval i sestry z troch komunít spolupracujúcich so SKL (s.Štefánia Nováková zodpovedná za animáciu SKL), na úvod stretnutia pozdravili Pannu Máriu modlitbou posvätného ruženca. Pri sv. omši, ktorú celebroval o. Miroslav Vaľko, CM, boli prijatí noví členovia – zo skupiny Ružomberok – Biely potok. V kázni všetkých prítomných povzbudil, aby do jednotlivých spoločenstiev SKL vnášali predovšetkým lásku, vzájomne sa povzbudzovali v službe, a oživovali ju Duchom sv. Vincenta, ktorý stál pri zrode SKL. Pri skromnom obede sa vytvorilo pekné spoločenstvo, ktoré sa navzájom obohatilo svojimi skúsenosťami zo služby i zo spolupráce s ostatnými vetvami Vincentskej rodiny. Po obede nasledovala prednáška, v ktorej o. Miroslav poukázal na to, že Boh sa zjavuje v tomto svete, konkrétne jednotlivo skrze človeka, skrze spoločenstvo. Preto je potrebné dať seba samého v službe pre druhého. Záver stretnutia vyplnili informácie o jednotlivých aktivitách SKL – tých uskutočnených i tých nastávajúcich. Všetci boli srdečne pozvaní na Duchovné cvičenia členov SKL. Na ceste domov všetkých sprevádzalo záverečné požehnanie.