Inštalácia Provinciálneho direktora o. Jozefa Mroceka CM

Dnes 24. júla 2021 o 11. hodine sa v Provinciálnom dome Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul konala inštalácia Provinciálneho direktora o. Jozefa Mroceka CM. Slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval Vizitátor Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul o. Tomáš Brezáni CM, sa zúčastnili viacerí kňazi a diakoni Misijnej spoločnosti i sestry Slovenskej provincie z viacerých komunít.

Otec Vizitátor nám vo svojej homílii priblížil cez Evanjelium o milosrdnom Samaritánovi aj postoje ľudí v súčasnej plastovej dobe, v ktorej sa predáva obal a nie obsah. Zdôraznil, že je veľmi dôležité, aby sme si dávali pozor, a neurobili to aj s Božími vecami. Veď i znalec zákona z evanjelia poznal teóriu, ale chýbala mu prax i ochota… Poukázal i na túžby sv. Lujzy, ktorá si bola vedomá, že bude súdená podľa Božej lásky… preto sa snažila hľadať a plniť Božiu vôľu, bola mystičkou činnosti, mala istotu z Turíčneho svetla… Zároveň sa nechala duchovne viesť sv. Vincentom. A práve toto je dôvodom, prečo i dnes Generálny otec ako nástupca sv. Vincenta posiela svojho zástupcu na animáciu provincie. Ako si Boh pripravoval sv. Vincenta a sv. Lujzu, tak si pripravoval aj našich Jozefov na úlohu direktora….

V závere sv. omše po slávnostnom Te Deum o. Tomáš Brezáni prečítal menovací dekrét od Generálneho otca Tomaža Mavriča CM, ktorým mu zveril animáciu sestier Slovenskej provincie.

Po tomto slávnostnom akte inštalácie sestra Vizitátorka Damiána Pagáčová odovzdala všetkým pozdrav od generálnej radkyne s. Hanny Cybule a poďakovala otcovi Jozefovi Garajovi v mene sestier celej provincie. Vo svojom poďakovaní vyzdvihla najmä to, že sa vo svojej službe stravoval pre dobro sestier, bol jej oporou pri animovaní Provincie a všetky sestry obohacoval Božím slovom. Po 12 rokoch však nadišla plnosť a štafeta duchovného doprevádzania sestier, ako si to priala sv. Lujza, je dnes odovzdaná ďalej. Uistila ho o modlitbách všetkých sestier s prosbou o vyprosenie Božieho požehnania a ochranu Panny Márie i naďalej. V krátkosti poďakovala otcovi Jozefovi Mrocekovi za prijatie úradu a uistila ho o Božej pomoci podľa K.49 a modlitbách najmä našich chorých a starších sestier. Svoje poďakovania zakončila nám dôverne známym povzdychom „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nášho nového direktora.“

Nový direktor o. Jozef Mrocek sa tiež krátko prihovoril, keď poukázal na sv. Jozefa, ktorý sa nebál vykročiť do „neznáma“ , ktorý je ochrancom panien i panenskej Matky, a ktorý mal zároveň otcovské srdce… čo je postoj hodný osvojenia i nasledovania. V závere vyslovil presvedčenie, že byť blízko tým, čo to potrebujú, sa dá len s Božou milosťou. Preto nás všetkých poprosil o modlitby… aby Boh, ktorý takto spojil naše cesty, nám pomohol spoločne dosiahnuť vytúženú večnosť.

Po slávnostnom požehnaní nasledoval spoločný obed.