Služba jednej z nás v DEPAUL Slovensko

V týchto dňoch slávi  organizácia Depaul na Slovensku 15 rokov. Je to požehnaný čas pomoci ľuďom bez domova. Dcéry kresťanskej lásky z Bratislavy v ňom boli takmer od začiatku nejakým spôsobom prítomné, či už ako dobrovoľníčky, alebo  prostredníctvom sestier ADOS, Mobilného hospicu a od decembra 2015 tam pôsobím ako zdravotná sestra. Utrpenia, bolesti, opustenosti, strachu…je tam veľa a proti toľkej biede je naša služba ako kvapka v mori, no aj malá pomoc, ktorá uľaví, či navráti človeku jeho dôstojnosť sa počíta. Počas svojej služby som svedkom ľudsky nepredstaviteľných vecí, aj Božích zázrakov.  Na jednej strane, koľko bolesti človek unesie a na druhej, ako aj malá pomoc dokáže človeka posunúť. Ľudia bez domova boli cieľovou skupinou, z ktorej som mala strach, pretože som nevedela ako im slúžiť. No Boh keď pozýva, zaväzuje sa ukázať človeku cestu a toto som skúsila a denne zakúšam vo svojej službe. Boh ma učí, že  treba obrátiť medailu, že za ich hrubosťou, agresivitou, nadávkami, je iba výkrik túžby po láske, po ľudskej dôstojnosti, že často je to len prejav strachu z utrpenia, opustenosti… Je ich veľa, mnohí prichádzajú do nocľahárne nepravidelne, mám možnosť  stretnúť ich iba ak majú nejaký zdravotný problém, no je pre mňa nepochopiteľné, že aj tí ktorých som nikdy nevidela, poznajú moje meno a prichádzajú s dôverou. Sú pre mňa učiteľmi, formujú ma ľudsky i odborne. Netvrdím, že služba je ľahká, to nikdy nebude, no zároveň sú pre mňa darom, lebo ma učia svet vidieť trochu inými očami. Som súčasťou organizácie, ktorá cez ľudí s veľkým srdcom a zanietením, odpovedá na rôzne potreby ľudí bez domova. Okrem nocľahárne, ktorá má už krásnych 15 rokov, pribudli aj ďalšie projekty – pri nocľahárni útulok sv. Vincenta, útulok a ZOS sv. Lujzy de Marillac – pre chorých ľudí bez domova, ošetrovňa sv. Alžbety, terénna práca bl. Rozálie Rendu a iné. Od kolegov, či spolupracovníkov sa stále učím novým veciam, v rôznosti vierovyznania, vzdelania a hlavne nadšenia pre túto službu, sú pre mňa veľkým darom. Z blízka môžem vidieť, ako charizma sv. Vincenta zapaľuje aj dnes srdcia mnohých. V týchto dňoch sa ma pýtal jeden odchádzajúci kolega (nie katolík) či môže zostať s nami v spojení, lebo chce pokračovať tam kde bude, podľa charizmy sv. Vincenta. Viacerí vnímajú zvláštnu ochranu sv. Vincenta a sv. Lujzy najmä v tomto čase pandémie, pretože doteraz sa nikto v našich projektoch covidom nenakazil…

Ďakujem Bohu za túto službu, za možnosť dotýkať sa ho cez rany chudobných, nech je v tom všetkom oslávený a zvelebený…

s. Bernadeta, dkl