Nový generálny direktor Spoločnosti dcér kresťanskej lásky

Otec Tomaž Mavrič, generálny predstavený, vymenoval otca Josého Antonia GONZÁLEZ PRIETA za generálneho direktora Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky na šesť rokov, čím nahradil otca Bernarda SCHOEPFERA, ktorý končí svoje funkčné obdobie.

Otec José Antonio sa narodil v roku 1967 v Kolumbii a do Misijnej kongregácie tam vstúpil 29. januára 1989. Kňazskú vysviacku prijal 25. júna 1995. Vyštudoval filozofiu na Katolíckom inštitúte v Paríži a teológiu na Pápežskej univerzite v Salamanke. V súčasnosti je direktorom študentov v Madride v Španielsku. Rád a veľkoryso prijal túto novú službu.

Zdraoj:  https://www.filles-de-la-charite.org/en/maison-mere-en/new-director-general-of-the-daughters-of-charity/