V stredu v strede

Najskôr by sme rady vysvetlili slovnú hračku v nadpise, lebo skutočne sme sa v stredu 8.3.2023, v rámci vizitácie našej provincie, mohli tešiť z návštevy generálnej radkyne sr. Hanny v strede Slovenska, a to v komunite Belušské Slatiny. Zišli sa tu aj sestry z okolitých domov – Lokca, Martin, Rajec, Nitrianske Pravno a Banská Bystrica. Dopoludnia navštívila spolu so  sr. Damiánou – vizitátorkou a sr. Máriou – sestrou služobnicou, staré a choré sestry po izbách. Po spoločnom obede sme sa zišli v dennej miestnosti, kde mala sr. Hanna príhovor. Hneď v úvode povedala, že toto stretnutie je jedinečný okamih, ktorý nám Boh dáva. Je to stretnutie na posilnenie viery a aby sme poďakovali za svoje povolanie. Potom sa venovala Dokumentu medzi Zhromaždeniami, lebo v ňom je to, čo chce Duch Svätý od nás, a symbolicky nám otvorila prvé dve brány z neho: „K mystike otvorených očí“ a „K obnove srdca a zmýšľania“. Keďže naša komunita je zložená zo starších i mladších sestier, na základe slov Sv. Otca Františka, nám pripomenula, že naša komunita je ako loď. Staršie nemajú silu, aby mohli veslovať, ale poznajú cestu. Mladšie zas majú silu veslovať, ale nemajú dostatočné skúsenosti, a tak nevedia kam ísť. Je dôležité vzájomne sa dopĺňať a zdieľať. Povzbudila nás ešte mnohými inými slovami, či svojimi skúsenosťami, svojou prítomnosťou. Sme veľmi vďačné za Spoločnosť, za každú jednu sestru, ktorá slúži chudobným – či už mladšie námahou svojich rúk, alebo staršie iným spôsobom – cez modlitbu a rôzne obety.