Trojdnie so sv. Jozefom

SLÁVNOSŤ SV. JOZEFA

“…V dnešný slávnostný deň no i každý všedný deň, prednášajme modlitbu za povolania vytvorenú svätým Vincentom de Paul a na záver žiadajme svätého Jozefa, aby sa za nás modlil: Nádej Izraela a jeho Spasiteľ v čase utrpenia vo svojej dobrote zhliadni z neba a navštív túto vinicu. Zvlažuj jej brázdy, rozmnožuj jej výhonky a zdokonaľuj dielo tvojich rúk. Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Prosíme ťa teda, Pán žatvy, pošli robotníkov do svojej žatvy. Rozmnožuj rodinu a zväčšuj našu radosť, aby vzrastalo mesto Božie. Pane, tento dom je tvoj. Nech niet v ňom ani jedného kameňa, ktorý by nebola položila tvoja ruka. A tých, ktorých si povolal, zachovaj vo svojom mene a posväť ich pravdou. Amen...”

3. DEŇ

“… Jozef počuje Boží hlas aj inak. Bol pozorný na Božie slovo, ktoré mu zvestoval vo sne anjel; neskôr počúval Božie slovo, ktoré mu hovoril Ježiš ako dieťa. Každé slovo, každý Ježišov čin bol nositeľom Božieho hlasu, veď Ježiš bol „Slovo, ktoré sa stalo  telom“. Jozef počúval Božie dieťa smiať sa, plakať, rozprávať príbehy a pýtať si pomoc. Keď ho Ježiš objal, zakúšal, ako mu Boh prejavuje svoju lásku. Koľkokrát Jozef vo svojej úlohe otca, počul jedinečným spôsobom Boží hlas!…”

2. DEŇ

“…Sv. Jozef nás môže povzbudiť, aby sme hlbšie vstúpili do vzťahu s Pánom a dovolili mu prebývať v nás, nielen keď sme v kostole, ale aby sme žili v Božej prítomnosti, ktorá nás potešuje aj krásou stvorenia a krásou ľudí…”

1. DEŇ
“…Môžeme si predstaviť sv. Jozefa ako osobu zahrnutú milosťami, ktorý má rád zákon a verne ho študuje. Taká osoba je ako strom, ktorý prináša ľudu život. Je to osoba pevná, dobre zakorenená, drží sa priamo. Taký je náš sv. Jozef.
Sv. Jozef spoznáva Božiu vôľu s ním, odpovedá na ňu s vernosťou a bez váhania. Jeho láska a rešpektovanie zákona zvíťazia a usmernia jeho života…”
Už naši Zakladatelia dali sv. Jozefovi výsostné miesto v našej Spoločnosti, keď mu zverili vnútorné semináre oboch Spoločností. Preto sa aj my chceme dobre pripraviť na sviatok svätého Jozefa.
Pozývame ťa prežiť Trojdnie prípravy spolu s ním, viac ho poznať a nasledovať..