Formačné stretnutie sestier služobníc

„Služobnica je hodnosť, ktorú získala Panna Mária, keď dala anjelovi súhlas na splnenie Božej vôle v tajomstve vtelenia jeho Syna.“ sv. Lujza

Do Nitrianskeho provinciálneho domu DKL sa zišli sestry služobnice zo všetkých komunít Slovenskej provincie. V dňoch od 19. do 21. mája 2023 sa pred duchovnými cvičeniami formovali v duchu svätej Lujzy a jej Turíčneho svetla.

V piatok podvečer počas „turíčneho“ slávenia sa povzbudili prezentáciou o SVETLE, ktoré bolo veľkým medzníkom v živote sv. Lujzy. Počas slávenia prijali text Turíčneho svetla spolu so sviecou prinesenou priamo z kostola Saint-Nicolas-des-Champs v Paríži, kde sv. Lujza prijala tento veľký DAR. Každá sestra služobnica ho prijala, aby ho priniesla do svojej komunity a „zapálila“ ním svoje spolusestry. Formačné dni pokračovali prednáškami, spoločným zdieľaním i tak potrebnými informáciami našich predstavených.