Posviacka kaplnky v Bošanoch

16. máj 2023 bol pre sestry komunity v Bošanoch slávnostným dňom, na ktorý sa veľmi tešili. Počas slávnostnej svätej omše, ktorá sa začala o 17. hodine nitriansky biskup Mons. Viliam Judák posvätil novozriadenú kaplnku zasvätenú Panne Márii Zázračnej medaily.

V homílií otec biskup vyzdvihol úctu k Eucharistii a Panne Márii. Povzbudil nás, aby sme Božiu lásku sprítomňovali všetkým, s ktorými sa stretávame a ktorým prinášame Eucharistického Krista. Našu pozornosť upriamil na to, aby sme mali otvorené srdce tiež pre tých, ktorí k nám prichádzajú, aby v našej kaplnke načerpali silu, vyprosovali si potrebné milosti a odchádzali s istotou, že ich Boh miluje. Tým nám zdôraznil, aká veľmi dôležitá je vernosť našej charizme.

Slávnosť posviacky našej kaplnky umocnilo spoločenstvo, ktoré s nami pri svätej omši vytvorili: s. Damiána Poláková – vizitátorka, provinciálny direktor P. Jozef Mrocek CM, miestny dekan Štefan Bukovan, ceremoniár Jozef Plutinský. Hraním a spevom liturgiu skrášlila s. Monika Farkašová.

Slávnostné požehnanie v závere svätej omše spojené s prianím potrebných milostí i vyslovením vďaky za vykonávanú službu našim chudobným bolo tým najkrajším vyvrcholením. Nasledovalo srdečné posedenie s agapé.