17. ročník BOJA PROTI HLADU

Výnos predchádzajúceho ročníka je 222 627,30€
ĎAKUJEME V MENE KAŽDÉHO JEDNÉHO CHUDOBNÉHO, ktorému ste aj vaším prispením POMOHLI!