Stretnutie so Ženíchom

„Ukážeš mi cestu života.

U teba je plnosť radosti,

po tvojej pravici večná slasť.“ Ž 16, 11

V stredu 18. marca 2020 sestra Kathleen APPLER v 68. roku života, v 47. roku sv. povolania, Generálna predstavená Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul sa stretla so svojím Pánom po živote úplne obetovanom Bohu v službe chudobným a Spoločnosti dcér kresťanskej lásky.

Počas pohrebu sestry Kathleen sme boli všetky spojené v duchu a v modlitbe, aby sme poďakovali Pánovi za jej život a za všetko, čo dala  Spoločnosti.