Mendryka opät privítala sestry na duchovné cvičenia

Mendryka sa po mesiaci opäť stala miestom, kde naše spolusestry pookriali na duchu a tele počas duchovných cvičení, ktoré sa konali v dňoch od 17. do 23. júla.  Počas duchovných cvičení o. exercitátor Roman Haško priblížil sestrám život blahoslavenej Alžbety Ruži Czackej, ktorý prepojil so životom našej zakladateľky sv. Lujzy de Marillac. Nech tento požehnaný čas pomôže všetkým zúčastneným sestrám nanovo slúžiť im zvereným chudobným s horlivou láskou.