Aj tento rok Vincentská rodina bojuje proti hladu

Spolu s ostatnými vetvami Vincentskej rodiny sa aj tento rok zapájame už do 14.ročníka verejnej zbierky Boj proti hladu. Touto formou môžeme pomáhať zmierňovať utrpenie ľudí na Slovensku i v zahraničí. Konkrétne misijné diela Vincentskej rodiny sú zárukou adresnej pomoci tým najchudobnejším. Viac informácií o možných formách pomoci, výnosoch predchádzajúcich ročníkov zbierok i uskutočnených projektoch nájdete na https://www.bojprotihladu.sk

Ďakujeme!