skip to Main Content
fdlc
text3

„Teda, ak je pravdou,
že sme povolaní šíriť Božiu lásku
ďaleko i okolo nás,
ak ňou máme zapáliť národy,
ak je naším povolaním
prinášať tento božský oheň všade,
ak je tomu tak, opakujem, drahí bratia,
ak je tomu tak, ako musím ja sám horieť.“

Sv. Vincent de Paul

myšlienka sv. Vincenta

Rajecká Lesná 2017

7. a 28. mája 2017 sa pri príležitosti 400. výročia založenia vincentskej charizmy uskutočnila púť do Rajeckej Lesnej, kde sa mohli stretnúť členovia vetiev celej vincentskej rodiny. Túto príležitosť využilo asi 300 ľudí zo všetkých kútov Slovenska. Na účastníkov čakal naozaj bohatý program. Sv. omšu celebroval Mons. František Rábek. Členovia MiSeVi prezradili, prečo sa rozhodli šíriť evanjelium do celého sveta. O živote sv. Vincenta a o vzniku vincentskej charizmy zameranej na boj proti duchovnej i materiálnej chudobe rozprával p. Emil Hoffmann CM. Ďalej vystúpila pro-live skupina S.I.L.A. s pesničkami a vlastnými svedectvami a farníci z Lokce zahrali divadelné predstavenie o sv. Vincentovi. Súčasťou púte boli aj vešpery, krížová cesta na Kalvárii a adorácia pod holým nebom.
Každý, kto využil príležitosť prežiť víkend v kruhu širokej duchovnej rodiny, zažil atmosféru vzájomnej blízkosti a modlitby.

Kaplnka
vinc. rodina
duchovne-dary
BPH wid
cena medaily

VSTUP DO SPOLOČNOSTI

27. novembra 2016 boli do našej Spoločnosti prijaté tri nové členky. Ďakujeme Pánovi za tento dar a na ich novú cestu im vyprosujeme všetky potrebné milosti, aby po nej kráčali za Kristom s nadšením a s nerozdeleným srdcom.

SALONKA 2017

Počas vianočného obdobia – v dňoch 3. – 4. januára prebehlo v Nitre na Šindolke stretnutie pre dievčatá. Spoločne sme cez mnohé aktivity objavovali hodnotu dávania sa. A aby nezostalo iba pri teórii, navštívili sme aj starých a osamelých ľudí, aby sme im priniesli trochu radosti od novonarodeného Mesiáša.

K tomu zopár fotiek…

Back To Top
Search