skip to Main Content

je mojou každodennou
a milovanou modlitbou.
A musím povedať, že je modlitbou zázračnou, zázračnou v svojej jedn
oduchosti a vo svojej hĺbke.
V tejto modlitbe mnohokrát opakujeme tie isté slová, ale sú to slová, ktoré Panna Mária počula od Archanjela a od svojej príbuznej Alžbety.

S týmito slovami sa spája celá Cirkev.
V tom istom čase môže naše srdce obsiahnuť v desiatku ruženca všetky činy, ktoré predstavujú život jednotlivca, rodiny, vlasti, Cirkvi a ľudstva a osobitným spôsobom tých, ktorí nám ležia na srdci.
Takto jednoduchá ružencová modlitba pulzuje rytmom ľudského života“.

Sv. Ján Pavol II.

Spomienka na sr. Miriam Annu Karmažinovú
ktorej výročie smrti si  pripomenieme
11. novembra 2018.
Zomrela vo veku 105 rokov.

NÁJDETE NÁS NA FACEBOOKU

Vincentská rodina vo svete

Dcéry kresťanskej lásky vo svete

Katolícka Cirkev na Slovensku

Rehole.sk

Výveska.sk

Naša organizácia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na
www.gdpr.kbs.sk
.

Back To Top
×Close search
Search