skip to Main Content

Naša organizácia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na
www.gdpr.kbs.sk
.

Dňa  11. novembra 2017
zomrela vo veku 105 rokov
najstaršia slovenská misionárka
zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky
sv. Vincenta de Paul

SESTRA MIRIAM ANNA KARMAŽINOVÁ

V dňoch 24.-28. februára zavítali medzi nás
Generálna predstavená Sr Kathleen Appler
a Generálny direktor Bernard Schoepfer.
Prežili sme dni plné radosti a povzbudenia sa v našom povolaní.

Úvod

Back To Top
×Close search
Search