skip to Main Content

„Teda, ak je pravdou,
že sme povolaní šíriť Božiu lásku
ďaleko i okolo nás,
ak ňou máme zapáliť národy,
ak je naším povolaním
prinášať tento božský oheň všade,
ak je tomu tak, opakujem, drahí bratia,
ak je tomu tak, ako musím ja sám horieť.“

Sv. Vincent de Paul

IMG_2866

7. októbra 2017 vstúpila do Spoločnosti
SESTRA MIRIAM BADÁROVÁ
Vyprosujeme jej, aby svoje poslanie naplnila
s
horlivosťou a veľkodušnosťou
a predovšetkým pod ochranou Panny Márie.

FOTOGALÉRIA

27.novembra slávime sviatok
PANNY MÁRIE
ZÁZRAČNEJ MEDAILY

Pripojte sa k modlitbe deviatnika:

cena medaily

Dňa  11. novembra 2017
zomrela vo veku 105 rokov
najstaršia slovenská misionárka
zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky
sv. Vincenta de Paul

SESTRA MIRIAM ANNA KARMAŽINOVÁ

 

sr Miram Karmažinová

Narodila sa 14. júla 1912 v Leopoldove. Keď vstúpila do Spoločnosti vyjadrila predstaveným svoju túžbu ísť na misie. Od generálnych predstavených z Paríža dostala kladnú odpoveď a ako 18-ročná odišla do Materského domu na Rue du Bac v Paríži. Odtiaľ bola po dvoch rokoch formácie poslaná na misie do Iránu, kde prežila takmer 50 rokov. Pracovala v dievčenskej škole sv.Jany z Arku. Kvôli občianskej vojne v osemdesiatych rokoch musela Irán opustiť a vrátila sa do Francúzska. Tam vyučovala francúzštinu predovšetkým iránske deti. 30 rokov prežila v parížskom Reuilly, v dome, kde dve storočia pred ňou žila a zomrela sv. Katarína Labouré. Na svoje rodné Slovensko nikdy nezabudla a neustále sa zaň modlila. Návrat do vlasti však pre ňu nebol možný a to najskôr z politických a neskôr zo zdravotných dôvodov. Posledné dva roky prežila v Materskom dome Spoločnosti dcér kresťanskej lásky na Rue du Bac, odkiaľ odišla do nebeskej vlasti, po ktorej tak túžila. Pohrebné obrady sa budú konať 16. novembra 2017 v Kaplnke Panny Márie Zázračnej medaily a pochovaná bude na parížskom cintoríne Montparnasse.

Back To Top
Search