Vzácna návšteva Mobilného hospicu sv. Kataríny Labouré

Vo štvrtok 10.8.2023 popoludní navštívila prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová náš Mobilný hospic v Bratislave. V jeho sídle sa stretla so sestrami a zamestnancami Občianskeho združenia Slnečnica Slovensko. Po privítaní a predstavení všetkých zúčastnených hostí sa stretnutie nieslo v pokojnom duchu otvorenej diskusie. Jej témou bola konkrétna pomoc štátu zariadeniam s paliatívnou starostlivosťou nevyliečiteľne chorým v terminálnom štádiu ochorenia.

Sestra Adriana o tomto stretnutí napísala:

“Každé stretnutie zahŕňa v sebe vzájomné obohatenie, výmenu nielen názorov, skúseností, ale i darov. Možno sme zvyknutí, že sme autoritou nasycovaní mnohými informáciami,  povinnosťami, reflexiami. Toto netradičné stretnutie dýchalo atmosférou záujmu, v duchu otázky, ktorú položila pani prezidentka, a ktorá sa opakovala vo viacerých variáciách – v čom môže byť štát nápomocný pri rozvoji paliativnej hospicovej starostlivosti.

Diskusia ňou samotnou animovaná v konkrétnych aspektoch odhaľovala úskalia, na ktoré reagovala veľmi pozorne. Adresné dotazy očakávali konkrétne odpovede. Popri organizačných, profesijných kategóriách nezabudla ani na oblasť najzákladnejšiu – osobná ľudská konfrontácia s realitou ohraničenosti života,  so smrťou.
Vo mne stretnutie s pani prezidentkou zanechalo stopu ľudskosti, empatie, počúvania, prekvapivého postoja pomoci a podpory, ktorú ako hlava štátu ponúka pre pomoc občanom.
Ďakujeme za návštevu, veľmi si ju vážime.”

Stretnutia sa zúčastnili aj provinciálni predstavení sr. Damiána Poláková – vizitátorka a o. Jozef Mrocek, CM provinciálny direktor. Prezidentka Zuzana Čaputová sa na záver poďakovala zamestnancom a sestrám, pričom vyzdvihla ich službu, ktorú poskytujú nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim v ich prirodzenom domácom prostredí.