Duchovná obnova v Belušských Slatinách

V dňoch 25.8 – 27.8.2023 sme mali v našej komunite duchovnú obnovu. Keďže tento rok slávime 400. výročie Turíčneho svetla sv. Lujzy, téma tejto obnovy bola zameraná na život a službu sv. Lujzy. Touto obnovou sestry sprevádzal vdp. Roman Haško. Sestry sa počas prednášok povzbudili, keď si uvedomovali, že: “Nájdenie Božej vôle vždy vyžaduje vieru v nemožné a detskú dôveru v Boha. Boh si vždy vyberal obyčajných ľudí, aby vykonali neobyčajné činy. Použil si mužov, ženy, starých, mladých, vzdelaných i nevzdelaných. Ale všetci mali niečo spoločné: každý z nich bol povolaný vykonať niečo väčšie, než bol on sám. Podobne aj sv. Lujza, hoci prežívala ťažkosti, ale bola pripravená počúvať a presne rozoznať, čo je pre ňu Božia vôľa. Svojím spôsobom povedala “Nech sa mi stane podľa tvojho slova.” Toto svetlo Turíc ju sprevádzalo celý život.“ Keďže v komunite máme viac sestier pokročilých vekom, mnohé z nich zaujala odvaha prijať Ježišov kríž podľa vzoru našej Zakladateľky. “Boh, ktorý mi udelil toľko milosti, mi dal pochopiť, že je to jeho svätá vôľa, aby som k nemu išla cez kríž. Ježišov kríž v nás dokáže usmrtiť zlé veci, dokáže nás premeniť. Pane, prosíme ťa, aby sa ti každý z nás mohol naplno odvďačiť za tvoj kríž. Odvďačiť tým, že ti bude blízko.“ Ďakujeme za tento požehnaný čas, ktorý sme mohli prežiť v Božej blízkosti spolu so sv. Lujzou.