“Rodinné prázdniny s Bohom”

V dňoch 7.-10.augusta sme boli spolu s rodičmi a deťmi našej farnosti na chate za mestom Omsk, kde sme spolu prežili krásne chvíle na tzv. Rodinných prázdninách s Bohom. Program bol pripravený ako pre deti, tak i pre rodičov. Deti v tomto tábore sprevádzal Malý princ, ktorému sa deti snažili priblížiť čo znamená rodina, a aké hodnoty prináša. Tiež sa Malý princ od detí dozvedel, čo je láska.

Rodičia sa zúčastnili aktivít s naším otcom Vadimom, kde sa spolu zamýšľali nad modlitbou, spoločným životom v rodinách a tiež sa delili o svoje skúsenosti. Každý deň sme chválili Pána pri spoločnej rannej i večer modlitbe a samozrejme pri sv. omši. Boh sa naozaj o nás staral ako milovaný Otec a poslal nám nádherné počasie. Domov sme sa vrátili síce unavení, no plní radosti a tešíme sa na ďalší spoločný tábor. 🙂