Vizitácia Slovenskej provincie DKL

V pondelok 20. februára 2023 sme v Provinciálnom dome v Nitre s radosťou privítali sr. Hannu Cybulu, našu generálnu radkyňu z Paríža, ktorá začne pravidelnú vizitáciu našej Slovenskej provincie. Sestra vizitátorka Damiána ju v mene všetkých sestier provincie srdečne privítala. V krátkom príhovore sr. Hanna vyzdvihla význam tejto pravidelnej vizitácie v duchu Navštívenia Panny Márie u Alžbety. O 18. hod sme spoločne slávili sv. omšu, počas ktorej sme vzývali Ducha Svätého s prosbou o potrebné milosti pre celú provinciu. Sprevádzajme sr. Hannu zvlášť počas týchto dní svojou modlitbou, aby Pán viedol a sprevádzal jej kroky, aby sme napĺňané Božou milosťou mohli spolu poznávať a napĺňať Jeho vôľu.