Stretnutie so Ženíchom

Pán a Darca života povolal do večnosti sestru Saléziu Máriu Kresťanovú dcéru kresťanskej lásky.

Zomrela 23. apríla 2023 v Košiciach, v 89. roku života a 71. roku služby Bohu a blížnym vo svätom povolaní.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 26. apríla 2023 o 12.00 h. v kostole Kráľovnej pokoja v Košiciach.

Po sv. omši bude nasledovať uloženie do hrobu na mestskom cintoríne v Košiciach.

Prosíme, aby ste pamätali na ňu v modlitbách a pri najsvätejšej obeti.

Requiescat in pace!