Zomrel otec Jean-Pierre RENOUARD, CM

Zomrel otec Jean-Pierre RENOUARD, CM, ktorý celý život zasvätil životu a dielu sv. Vincenta de Paul v jeho spisoch a korešpondencii. Niektoré z jeho diel poznáme aj v slovenskom preklade. Svoju dušu odovzdal Pánovi v kolíske (rodisku) sv. Vincenta v Berceau 21. 4. 2023. S vďačnosťou za jeho požehnané dielo ďakujme za jeho život svojou modlitbou.