Príchod „Troch kráľov“ do rehabilitačného centra v Nižnom Tagile

Na slávnosť Zjavenia Pána prišli naše spolusestry ako Traja králi do rehabilitačného centra, samozrejme nie s prázdnymi rukami – ich zlatom bolo výborné jedlo a sladkosti, kadidlom spievanie kolied, a myrhou milé slová, pohoda, úsmev a pozornosť, ktorú venovali všetkým. S prianím šťastných a veselých Vianoc neodišli ani ony s prázdnymi srdciami, chudobní ich naplnili radosťou, úsmevom a láskavosťou.