Ako prežili vianočné sviatky v Perečínskej farnosti…

Napriek ťažkému obdobiu sa naše sestry s duchovným otcom a farníkmi snažili prežívať Vianoce v duchu jednoty, radosti a oslavy novonarodeného Krista. Mladí ľudia a deti si 25. decembra pripravili jasličkovú pobožnosť „Nebo a zem čakajú na príchod Krista“. V nej ukázali na príklade malej Sophie, ako často ľudia zabúdajú na hĺbku tohto sviatku a ako sa nebo raduje, pretože Boh nám poslal Spasiteľa. Keďže tento rok nemohli koledami rozniesť Dobrú novinu do domovov svojich farníkov, mládež farnosti ukázala svojím vystúpením, ako sa v dávnych dobách slávili Vianoce. Takto priniesli radosť všetkým prítomným, ako aj sebe.