Pomoc núdznym v Rožňave

Potravinová zbierka v Tescu

V novembri 2020 prebiehala na Slovensku Národná potravinová zbierka, ktorej sa zúčastnila aj naša komunita v Rožňave. Spolu s mladými a zamestnancami Diecéznej charity v Rožňave sme v Tescu oslovovali ľudí, aby podporili túto zbierku kúpou trvanlivých potravín alebo drogérie. Spoločnými silami sa nám podarilo vyzbierať okolo 750 kg. Hoci sme sa stretli i s odmietavými postojmi, väčšinou sme mohli zakúsiť, že i tu v Rožňave sú štedrí ľudia a bieda druhých im nie je ľahostajná.      

Taška svätého Vincenta

Tohoročný adventný čas bol pre našu komunitu v Rožňave výnimočnou radosťou. Prvýkrát sme v našej farnosti rozbehli akciu Taška svätého Vincenta. Deň čo deň sme sa s pribúdajúcimi taškami naplnenými potravinami a drogériou presviedčali o dobrote a štedrosti tunajších ľudí. Mnohí sa podelili nielen o hmotné dary, ale i finančné. Vďaka tejto štedrosti sme mohli pred Vianocami pomôcť viacdetným a sociálne slabším rodinám, aby prežili tieto vianočné chvíle dôstojne a v radosti.

Svätý Mikuláš

Naša komunita v Rožňave sa pomaličky rozbieha. Snažíme sa byť vnímavé na potreby chudobných, ktorých nám Pán posiela. Začali sme chodiť i k deťom do jednej rómskej osady, kde sa s nimi zahráme a porozprávame. Napadlo nás, že by bolo pekné, keby k týmto deťom tiež prišiel sv. Mikuláš. Pán nám poslal dobrodincov, vďaka ktorým sme mohli pre deti pripraviť balíčky. Pán kaplán vzal na seba postavu Mikuláša, Majka anjela a mohli sme vyraziť. Samozrejme že súčasťou výbavy boli i rúška, keďže pandémia koronavírusu bola v plnom prúde.

To vám bolo prekvapenia a radosti! Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí nám s touto akciou pomohli. Nech im to Pán odmení.