V šťastí i nešťastí, v zdraví i chorobe….

Mnohí z nás sa v súčasnosti stretávame s chorobou, nešťastím pandémie či smutnými osudmi. Napriek tomu sú nám aj v dnešnej neľahkej dobe ponúkané krásne príbehy ľudí, ktorých sa dotýka nebo.

Pri práci a službe tým najchudobnejším sa v našej Spoločnosti DKL snažíme byť predĺženou rukou Boha a ísť tam, kde nás naozaj potrebujú. V rámci našej služby poskytovania pomoci chorým sa aj naša sestra z Nitrianskeho Pravna dostala k dvom nádherným ľuďom. Ich život nezostal nepovšimnutý. V tejto chvíli myslím na jeden, už teraz manželský pár. Majú za sebou 20 rokov spoločného života, postavili si svoje vlastné skromné bývanie, kde zdieľajú každodenné radosti a aj starosti.

Často sú však naše vzťahy skúšané a my sa v nich učíme rásť. Podobne je to aj v prípade spomínanej dvojice. Prišla veľmi ťažká choroba a  milovaná žienka zostáva v bolestiach pripútaná k posteli.

V šťastí i nešťastí, v zdraví i chorobe…. Možno práve teraz dostáva spomínaná veta manželského sľubu tú pravú podobu. Možno práve tieto slová zazvonili v srdci oboch ako ozvena a zväčšila sa ich túžba posvätiť svoj vzťah aj sviatostne a pred Pánom Bohom prijatím sviatosti manželstva.

Vďaka iniciatíve a ochote našej spolusestry a pána farára sa to podarilo. Nebo sa dotklo zeme a aj v nešťastí a chorobe prichádza Boh, aby si oboch manželov privinul na svoje milujúce srdce a požehnal im. Možno aby im dal nádej a istotu, že láska je večná a preniká všetko naše konanie. Sme veľmi radi, že aj my a naša Spoločnosť sme toho mohli byť účastní. Kiežby sme si všetci čoraz viac uvedomovali, že meno nášho Boha je Láska.