Poslanie do misie

Vo februári 2021, kedy sme si pripomenuli 190 rokov od poslania do misie sv. Kataríny Labouré, boli posledné dni tohto mesiaca obohatené o vzácnu – ba priam podobnú udalosť. Dňa 27. februára o 11 hod. sa v Provinciálnom dome dcér kresťanskej lásky v Nitre konala slávnosť „poslania do misie“. Seminárska sestra Michaela Čergeťová, po ukončení prvej etapy počiatočnej formácie v seminári, si zamenila biely závoj za modrý a bola poslaná do svojej prvej misie v Rožňave. Tu bude môcť reálne objavovať a nachádzať Krista v chudobných a upevňovať sa tak v povolaní dcéry kresťanskej lásky.

Po slávnostnom a zároveň jednoduchom obrade, ktorý sa konal v kaplnke provinciálneho domu, nasledovala svätá omša, ktorú celebroval p. Jozef Garaj, CM provinciálny direktor sestier a dp. Ján Bulko, miestny duchovný správca.

Sestry Slovenskej provincie a osobitne nová komunita v Rožňave sa tomu tešia a sprevádzajú sestru Michaelu svojimi modlitbami aj v tejto etape formácie. Do novej misie jej vyprosujú hojnosť darov Ducha Svätého a zverujú ju pod ochranu Panny Márie – jedinej Matky našej Spoločnosti.

Pri tejto príležitosti nám s. Michaela odpovedala na pár otázok spojených s časom jej doterajšej formácie.

  1. S. Michaela, prežila si viac ako 20 mesiacov v uzobratí, v mlčaní. Je niečo, čo si z tohto požehnaného času vyťažila, čím si sa obohatila?

V tomto čase formácie som si zamilovala najmä ticho. Boh hovorí v tichu. Ticho nám pomáha lepšie si uvedomovať Božiu prítomnosť. V tichu sa dostáva všetko na povrch, čo treba riešiť, prijať, pochopiť, spracovať. Najradšej som len tak v tichu sedela pred Pánom a počúvala ho.

  • Je niečo, čo si počas formácie ”objavila” ako “svetielko”, ktorým ti sv. Vincent alebo sv. Lujza posvietili na tvojej duchovnej ceste?

Svätá Lujza ma veľmi oslovuje svojou duchovnou hĺbkou. Počas Turíc v roku 1623 pochopila, že raz bude patriť do Spoločnosti, kde budú sestry vychádzať a prichádzať. Po celý život sa často vracala k tomuto zážitku a vďaka tomu mala Turíce vo veľkej obľube. Sv. Lujza ma pozýva neustále prehlbovať vzťah k Duchu Svätému a dennodenne ho vzývať. Sv. Vincent ma naučil dôverovať a spoliehať sa na Božiu Prozreteľnosť.

  • Bude tvoja služba chudobným teraz v niečom iná, ako bola pred samotnou formáciou? Ak, áno, čo prispelo k tejto zmene?

Služba chudobným bude obohatená o poznania a skúsenosti počas formácie. Chudobným by som chcela slúžiť jednoducho, pokorne a s láskou, vidieť v nich Krista a pozerať sa na nich ako na svojich Pánov a Učiteľov, od ktorých sa môžem učiť.

  • Určite si počas tohto času spoznala aj viacerých svätých a blahoslavených Vincentskej rodiny. Prirástol ti niekto z nich srdcu tak, že je pre teba vzorom, príkladom?

Počas apoštolských stáži som bližšie spoznala blahoslavenú sestru Martu Wiecku. Jej príklad obetavosti a láskavého prístupu ku všetkým na mňa zapôsobil. Tiež ma oslovila i jej veľká dôvera v Boha, najmä počas skúšky, kedy čelila ohováraniu v oblasti čistoty a nik okrem sestry služobnice jej neveril. Tento jej príklad ma pozýva dôverovať Bohu a spoliehať sa iba naňho. Boh o všetkom vie a on sa postará.

  • Čo by si odkázala mladým ľuďom, ktorí možno tiež cítia volanie, pozvanie Pána, ale váhajú?

Nebojte sa! Ak Pán volá, dá aj potrebné milosti. Nebojte sa urobiť krok do neznáma a vykročiť na dobrodružnú cestu. Nebudete ľutovať, Boh Vás povedie. Ak sa mu odovzdáte a prijmete jeho vôľu, budete šťastní.

  • S čím chceš vstúpiť a čo chceš priniesť do svojej prvej misie?

Do svojej prvej misie chcem priniesť seba, taká aká som, s celou svojou minulosťou, so všetkým poznaním a skúsenosťami, darmi a talentami. Jednoducho chcem sa učiť novým veciam, aby som bola pravou dcérou kresťanskej lásky.