Naplnenie 5.svetového dňa chudobných skutkami pozornosti a lásky…

Celý nasledujúci týždeň po piatom Svetovom dni chudobných, ktorý sa oslavoval tento rok počas 33. nedele, sa naše spolusestry v Nižnom Tagile snažili naplniť skutkami jeho tohtoročnú tému: „Chudobní budú vždy s vami“ (Mk 14.7). Pápež František nás všetkých vyzval: „zaobchádzaj s chudobnými s nežnosťou, intimitou a súcitom, bez toho, aby sme ich odsúdili, inak budeme odsúdení aj my! – lebo medzi chudobnými je sám Ježiš, ktorý v nich na nás čaká. Vychádzali v ústrety všetkým, ktorí potrebovali pomoc a Ježiš na nich čakal v ich tvárach. Neprišli s prázdnymi rukami, priniesli nielen pozornosť, úsmevy ale i teplé veci – bundy, čiapky, rukavice, topánky. Prichádzali k nim, aby im dali zakúsiť, že sú všetci hoc ako „chudobní“ súčasťou ich komunity.