Dar Zázračnej medaily aj v Prezidentskom paláci.

Včera 23.11.2021 sa s.Karitas – zodpovedná za animáciu Združenia mariánskej mládeže – spolu s mladými tohto združenia zúčastnila návštevy v Prezidentskom paláci. Toto stretnutie s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou sa konalo počas 6.dňa deviatnika pred sviatkom Panny Márie Zázračnej medaily. A práve tento dar vložila s.Karitas do rúk pani prezidentky. Nech ju i všetkých jej spolupracovníkov sprevádza jej ochrana a pokorná múdrosť!