Posolstvo pápeža Františka sestrám zídeným na Generálnom zhromaždení…

Moje veľmi drahé sestry, zišli ste sa na zhromaždení v Paríži, vo svojom materskom dome, na rue du Bac, aby ste uvažovali o svojom poslaní vo svetle Evanjelia. Téma, ktorú ste si vybrali, je odvážna: Efeta a vedie vás k tomu, aby ste zvážili potrebu „prelomiť brány…“ neúnavne „ísť smerom k…“ a „stretnúť sa“. Toto vás charakterizuje od začiatku. Ste Spoločnosť žien, ktorá bola vytvorená, aby prinášala Kristovu lásku tým, ktorí sú chudobní. To vám umožnilo na celom svete nielen starať sa o chudobných ľudí vo veľkých ústavoch, nemocniciach, sirotincoch a školách, ale ich aj navštevovať, stretávať sa s nimi na miestach, kde žijú, zúčastňovať sa na ich ceste ľudského rastu, podpore života a duchovnej starostlivosti. Pozývam vás pozrieť sa na krásu vášho povolania. Je to nádherné, však? Boh ti zveril ľudí, ktorí sú chudobní, tých, ktorých má najradšej! Vy ste ich matky a sestry, nie svokry… Matky a sestry. Matky, pretože svojou láskou, pozornosťou k ich potrebám im prejavujete Božiu lásku a otvárate im opäť krásu života. Sestry preto, lebo ich podporujete a sprevádzate ich pri znovuobjavovaní ich dôstojnosti na mnohých cestách života, ktorými s nimi kráčate. Takto sa stávate čoraz viac Dcérami lásky, čo podľa myslenia vášho zakladateľa, svätého Vincenta de Paul, znamená byť dcérami Božími, obrazom najväčšej Lásky, o ktorej nám svedčil sám Boh. Ako dcéry lásky, v tejto dobe poznačenej toľkými protirečeniami a toľkými formami marginalizácie, máte historickú úlohu žien, ktoré žijú osobitnú formu zasvätenia, sprevádzanie mnohých našich bratov a sestier, ktorí sú obeťami násilia, diskriminácie a prispievať k rastu detí, prvých obetí zneužívania zo strany dospelých, chrániť a brániť život okolo seba, svojím úsmevom, starostlivosťou, oddanosťou službe najmenším. Pozývam vás, aby ste sa pričinili o to, aby boli všetkým zaručené základné práva, ktoré zaručujú dôstojnosť života, aby ste sa starali o to, aby náš spoločný domov odovzdával vieru a kresťanské hodnoty novým generáciám a naučili ich starať sa jeden o druhého. Je potrebné urobiť veľa. Boh ťa volá, aby si odpovedala svojou štedrosťou. Boh vás volá, aby ste sa stretli, aby ste počúvali, aby ste kráčali vpred v dejinách, aby ste išli spolu, aby ste sa podieľali na príbehu ľudstva. Zostávate pre Cirkev a pre svet veľkou duchovnou silou. Modlím sa, aby vás Pán na príhovor Márie, jedinej Matky vašej Spoločnosti, strážil vo vašom povolaní a dal impulz vášmu poslaniu. Nech vás Boh žehná a Panna Mária nech vás ochraňuje. A prosím, nezabudnite sa za mňa modliť! Ďakujem!