„Medaila za utrpenie“

Pri príležitosti 71. výročia Akcie R udelila koncom augusta štyrom našim sestrám Konfederácia politických väzňov Slovenska Medailu za utrpenie, spôsobené komunistickým režimom, ktorú udeľuje bývalým politickým väzňom. Od 1. januára 2021 boli internované rehoľníčky uznané za politických väzňov v zmysle novely Zákona o protikomunistickom odboji.

Akt odovzdania medaile sa konal dňa 23. augusta 2021 v našom Provinciálnom dome v Nitre. Program sa začal svätou omšou, ktorú celebroval P. Jozef Mrocek, CM. Po jej skončení predseda KPVS Peter Sandtner a bývalý politický väzeň Vladimír Domorák odovzdali medaily sestrám Olympii Augustínovej, Kajetáne Magdolenovej, Honórii Mišányiovej a Romule Ambrózovej. Za ocenené sestry sa prihovorila a poďakovala najstaršia z nich, 98-ročná sestra Kajetána a sestra vizitátorka Damiána Pagáčová.

zdroj: zasvatenyzivot.sk