Stretnutie sestier služobníc

Náš Provinciálny dom v Nitre privítal počas posledného augustového víkendu po viac ako 20 mesiacoch sestry služobnice na spoločnom stretnutí. Zúčastnili sa ho skoro všetky sestry zo Slovenska, Čiech, Ukrajiny a Ruska. V sobotu sa sestry počas stretnutia poďakovali otcovi exdirektorovi Jozefovi Garajovi CM a prvýkrát medzi sebou privítali nového o. direktora Jozefa Mroceka CM, s ktorými napoludnie spoločne slávili sv. omšu. Hlavnou náplňou tohto stretnutia bolo stretnúť sa, povzbudiť, informovať o interných záležitostiach i zmenách, podeliť sa o skúsenosti, aktivity a podujatia jednotlivých vincentských vetiev za uplynulý čas. Stretnutie obohatili príspevkami o svojej službe i sestry pôsobiace v Libanone, Rusku, Maďarsku i Betleheme. Stretnutie vyvrcholilo informovaním s. vizitátorky Damiány o budúcich aktivitách provincie, blížiacom sa Generálnom zhromaždení i prebiehajúcej príprave na Jubileum storočnice Slovenskej provincie.