Vzácne chvíle v tichu…

V prebiehajúcom roku sv. Jozefa sa členovia Spolkov kresťanskej lásky animované s. Štefániou ponorili do ticha v krásnom prostredí pútnického miesta. Hronský Beňadik im poskytol miesto i čas na vzácne chvíle v spoločenstve, modlitbe a hlavne tichej Pánovej prítomnosti. 31. august až 4. september boli dňami Duchovných cvičení, cez ktoré ich previedol o. Miroslav Vaľko, CM. Celé sa niesli v duchu hesla: „ITE AD IOSEPH – choďte k Jozefovi.“ Poukázal na rôzne úlohy sv. Jozefa ako snúbenca, manžela, ochrancu, zvlášť vyzdvihol zodpovednosť sv. Jozefa ako pozemského Ježišovho otca. Exercície v závere vyvrcholili spoločným no osobným zasvätením sa sv. Jozefovi.