Generálne zhromaždenie CM

V dňoch od 27.6. do 15.7. 2022 sa v Ríme koná Generálne zhromaždenie Misijnej Spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Slovenskú provinciu na ňom zastupuje o. vizitátor Tomáš Brezáni a o. Emil Hoffmann. Sprevádzajme všetkých zhromaždených svojimi modlitbami, aby Duch Svätý viedol a sprevádzal všetky ich úsilia týchto dní.