GENERÁLNY OTEC znovuzvolený!

Generálne zhromaždenie Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul (43. v poradí) v sobotu 2. júla 2022 v Ríme zvolilo o. Tomaža Mavriča CM na druhé funkčné obdobie za generálneho predstaveného Misijnej spoločnosti a Spoločnosti dcér kresťanskej lásky.

Sme vďačné za jeho otvorené a disponované srdce pre túto náročnú službu. Sprevádzajme ho na nej svojimi modlitbami a obetami.