Duchovný víkend na Vranově

Sestry z Brnenských komunít aj tento rok zorganizovali duchovný víkend pre deti a mladých zo SMM. Ako ho prežili a čo ho napĺňalo? Prečítajte si, čo o ňom napísala jedna z účastníčok:

Od 3. do 5. června jsme měli pravidelný duchovní víkend mariánek na Vranově. Děti ze SMM z Lesné a SMM od sv. Augustina prožily společnou víkendovku. Tentokrát v tématu Ježíšovy zázraky.
Program začal v pátek už společnou pěší poutí z Brna až do Vranova. Šlo se v krásné přírodě, ale cesta byla náročná a děti po ní byly unavené. Po příjezdu proto nebyl náročný program, jen animovaný film.
Sobotní ráno začalo společnou modlitbou v kapli. Po modlitbě následovala snídaně a po ní jsme se rozdělili do skupinek. Čtyři vedoucí, čtyři skupinky, čtyři barvy. Každý dostal tričko v barvě svého týmu a v dopoledním programu si ho vyzdobil fixami. Každý tým si vymyslel i název a pokřik. Dopolední program zahrnoval i deskovky, například puzzle s obrázky Ježíšových zázraků. V 11 hodin byla dobrovolná mše svatá v bazilice a následoval oběd a polední pauza. Odpoledne jsme trávili venku společnými hrami. Riskuj, bingo i běhací hry byly zaměřené na zázraky a děti se tak učili o Ježíši zábavnou formou. K večeru jsme se přesunuli zpět na ubytování a večer si na večeři tradičně opekli buřty na ohni. Den jsme zakončili společnou modlitbou.
Neděle začala opět kapli. Dopoledne jsme strávili na zahradě. Hrály se deskové hry, u kterých jsme si zopakovali, co jsme se naučili o Ježíši v předešlých hrách. Ještě před obědem jsme se společně vydali na cestu do okolního lesa na závěrečnou hru – pokladovku. Cestou jsme sbírali fáborky a u některých měly děti za úkol odpovědět na otázku ze sobotního Riskuj. Po obědě jsme se už jen sbalili. Na závěr jsme měli mši svatou v kapli, při které bylo osm holčiček přijato do sdružení mariánského spolku. Po mši bylo nachystané občerstvení a pak už jen každý odjel domů. Víkendovky na Vranově mám velice ráda. Společenství, ve kterém se tam pravidelně scházíme, je pro mě jedinečné a poutní místo, ve kterém se víkendovky konají, má vždy krásnou atmosféru a odpočinu si tam od ruchu města.