Víkend so sv. Jozefom

Aj tento rok naše sestry v Brne boli súčasťou víkendu pre mladých z Brna a okolia. Odpoveď, ako ho prežila jedna z účastníčok, môžete nájsť teraz priamo v jej slovách: „O víkendu od 24. do 26. září 2021 jsme měli víkend na Vranově s mariánskou družinkou. Jely děti z farnosti Lesná a děti z SMM z církevní základní školy na Lerchove. Letošní téma víkendovky byl sv. Josef. V pátek jsme všichni postupně přijeli na ubytování, které jsme měli v klášteře u kostela na Vranově. Všichni jsme se sešli na zahradě a po rozdání jmenovek a rozdělení do skupinek jsme hráli seznamovací hry. Asi hodinu jsme hráli hry a pak jsme si každý natřel svou destičku ze dřeva, ze které jsme pak vyrobili ikonu sv. Josefa, přilepením obrázku. Po krátkém občerstvení následovalo divadélko o životě svatého Josefa, které hráli naši čtyři vedoucí. Když se setmělo, vyrazili jsme společně do lesa, kousek od ubytování. Každý měl svou lucerničku a měl za úkol sám nebo ve dvojici dojít zpět k ubytování. Za odměnu jsme dostali lístečky do tomboly, která byla v neděli před odjezdem. V sobotu ráno jsme se sešli ke společné ranní modlitbě v kapli a pak šli na snídani. Po jídle jsme se přesunuli na nedaleké hřiště, kde jsme celé dopoledne hráli hry ve skupinkách a sbírali nálepky do mapky a lístečky do tomboly. Po obědě jsme měli polední pauzu, ve které se promítala kreslená pohádka o oslíkovi. Na odpoledne byla pro děti nachystaná pokladovka se sladkou odměnou na konci a starší (od 9. třídy a výš) mohli zůstat na ubytování, kde spolu hráli deskové hry. K večeři jsme si opékali špekáčky u ohně v zahradě. Po večeři jsme měli modlitbu růžence. Při růženci jsme šli malý okruh okolo kláštera a došli jsme až do kostela. Po cestě jsme si svítili svíčkami a celá modlitba probíhala v klidném a příjemném duchu. Z kostela jsme se přesunuli na pokoje a šli spát. V neděli ráno jsme se opět sešli v kapli a po snídani jsme se každý sbalil. V 11 hodin jsme šli na nedělní mši do kostela. Jelikož byla pouť, mohly si děti i zakoupit něco ve stáncích u kostela. Po mši jsme už měli jen oběd a závěrečnou tombolu. Ten, kdo posbíral všechny nálepky do mapky při hrách, se mohl zúčastnit tomboly. Každá nálepka symbolizovala jednu vlastnost, např. odvahu, věrnost, … Pak se už jen losovala čísla a šťastlivec s lístečkem se stejným číslem si šel vybrat dáreček. Po tombole jsme se rozešli pro zavazadla a postupně všichni odjeli domů. Víkend se mi opět líbil, proběhl v krásném přátelském duchu a všichni jsme si ho moc užili.“