BPH v Martinských farnostiach

Naše sestry Martinskej komunity sa aj tento rok aktívne podieľali na zbierke BOJ PROTI HLADU v Martinských farnostiach. Pomocou mladých napiekli a zabalili perníčky, ktoré potom ponúkli veriacim v ich farnostiach. Nech im dobrý Pán Boh odmení ich štedrosť!